HGT, Holistische Gezondheidstherapie

Hartklachten

Ik had pijn op het hart, maar de hartspecialist kon na een echo en een hartfilmpje niets vinden. De pijn
bleef. Na een paar HGT behandelingen is de pijn helemaal weg en niet meer teruggekomen.
Hennie 55 jr. te Z.