HGT, Holistische Gezondheidstherapie

Home » Over deze opleiding

Over deze opleiding

DE OPLEIDING HOLISTISCHE GEZONDHEIDSTHERAPIE WORDT INDIVIDUEEL BEGELEID! DEZE START OP ELK MOMENT VAN HET JAAR.

De opleiding HGT is bijzonder mooi. Wij werken op een bepaalde manier, zodat alle behandelmethodieken die in Programma staan (zie rechts) heel specifiek worden per persoon, en niet de gangbare uitgebreidere behandeling, dus dit is een geheel andere insteek dan wellicht op het eerste gezicht is te duiden, vandaar ook dat deze opleiding via internet en skype ook gegeven kan worden (hoeft niet).

Gedurende 2 jaar leiden wij je dan als allround  holistisch natuurgeneeskundige. We bieden een structuur van thuisopdrachten voor inzicht en kennis, én maandelijkse individuele coaching voor je op te starten praktijk. Of ombuiging van je huidige. Of omzetting van een huisartsen praktijk wellicht naar een HGT praktijk, aangezien dan medicatie ook voorgeschreven blijft kunnen worden, hetgeen ideaal is voor voorkomende gevallen van dieper gewortelde genetische structuren die inherent zijn aan een bepaald klachtenbeeld, maar wellicht toch iets in te ondersteunen valt. In dit laatste stuk kan de opleiding inzichten bieden. Zoals zij dit tevens doet voor aspirant therapeuten zonder enige medicatie inzichten. Wij leven nu eenmaal in een medicijnen wereld, waar niet elke cliënt mee wil blijven leven, dus ja, dan gaan wij in overleg met de arts ook indien gewenst en waar mogelijk, om alternatieven te bieden.
De opleiding geeft de mogelijkheid de studiebelasting zelf in te delen qua urenbesteding, naast het gezin en / of ander werk, daarin zit flexibiliteit. Verder is het zeker nog mogelijk ook de opleidingsduur te verkorten, mits er een zee van tijd is. Daarmee valt of staat alles in feite. De kosten blijven in alle opties die er geboden worden, wel exact hetzelfde. Andere zaken zoals wellicht al reeds zo’n 20 jaar all round natuurgeneeskundige zijn, of natuurarts, en al bezig met een carrière switch naar holistisch werken, dan kan in overleg zelfs in enkele maanden de studie worden volbracht. Alles valt of staat dan echt wel met de beschikbare tijd en inplanmogelijkheid voor het behandelen van cliënten.
Deel 1 kan voor ieder reeds sneller ook gedaan worden, dit is voornamelijk opzoekwerk en inleestijd, so be our guest.. 🙂  Zie ook rechts bij ‘prijs’ en ‘programma’ en neem dan svp gelijk zelf contact op met ons.

Of jij straks je praktijk voor Holistische Gezondheidstherapie voor 1 dag per week als side job, of full time voert, wel, dat is geheel aan jezelf uiteraard, echter, deze opleiding kan je geheel en al in het zadel zetten als professioneel therapeut op alle fronten.

De opleiding biedt een unieke, individuele coaching, gedurende een periode van ruim 1,5 jaar van iig 5 doorlopende praktijkcases. Je begint hiermee reeds na de start van je opleiding, binnen 3 tot 5 maanden, afhankelijk van je eigen studie tempo. (Of veel sneller, zie boven, de uitzonderingen op de regel!) Wil je meer dan 5 cliënten in een geïntegreerd therapie traject leren behandelen dan worden ook deze gecoacht. Kortom: er is geen limiet aan de uitbreiding van je praktijk. Je kan daarin klein blijven of je vleugels uitslaan onder de de vaardige leiding van je coach-therapeut.

Reeds na 2 jaren thuisstudie in combinatie met individuele praktijkinstructie én gecoachte praktijkvoering kom je geheel vakkundig in het zadel met holistische kennis en kundige aanpak. Je ontvangt tevens professionele praktijkschema’s, posters, en andere materialen van de Holistische Gezondheidstherapie die je ook in de uiterlijke vorm goed neerzetten in een eigen praktijk. Of het ombuigen van een natuurgerichte praktijk richting een holistische praktijk volgens de normen en ethiek van de HGT.

Wat heb je nodig?

  • * Minimaal HAVO, MBO of vergelijkbaar denkniveau
  • * Enthousiasme en een warm hart om anderen te helpen en nieuwsgierigheid naar de vele gebieden van holistische geneeskunde
  • * Een vaste regelmaat van gemiddeld 25 uren per maand studie en oefenen eigen praktijkvoering aan huis, of alles in één ruk door doen, en met een half jaar ben je klaar.
  • * Handigheid op de computer en tevens discipline voor het zelf inrichten van je studietijd.
    * De wens nu of in ieder geval spoedig al een eigen praktijk te starten (aan huis of buitenshuis) 

Heb je reeds kennis van diverse therapieën, en je wilt ze nog beter samenvoegen, dan is de opleiding HGT een prachtige gelegenheid. Dat wat je reeds kent, kan je straks zinvol in één HGT-behandelingstraject  integreren voor beduidend betere resultaten. En heb je veel breder inzicht in holistische diagnostiek en  gezondheidsherstel op alle niveaus van energie. Zie ook de 2e alinea hier bovenaan.

De kracht van deze opleiding zit hem in de combinatie van theoretische kennis en praktische toepassing. We kunnen ons qua inzicht en therapie resultaten zeker meten met ‘normale’ en langer durende natuurgeneeskundige opleidingen zoals we die van oudsher kennen. En biedt meer, veel meer. Het concept bepaalt de prijs, niet de lengte van je opleiding. Aldus, is het zeker ook mogelijk in te stappen met het idee het concept te helpen verder de markt in te brengen, ook die ideeën zijn welkom bij ons, en zijn de schitterend opgemaakte HGT materialen kant en klaar door te verkopen. Het logo hoort echter dan wel erbij, en onder die vlag krijgt het alleen maar meer allure.

 Want..immers,  je kunt wel jarenlang lang van alles uit je hoofd leren, en er na 5 jaar niet veel meer van weten. Of je kan het geleerde ook meteen onder leiding van je persoonlijke coach in de praktijk zien werken en het voor altijd onthouden. In de praktijk leer je het meest. En dit biedt onze opleiding. Ook wereldwijd, het gaat erom dat wij ervoor in zijn, het concept in diverse talen aan te bieden via het internet. Zowel qua kennis en kunde als de opleiding zelf.

 Met het nieuwe leren met informatie op het internet als extra hulp, diverse boeken, en de HGT-syllabi en readers waarin de gehele werkwijze van Holistische Gezondheidstherapie in woord en beeld wordt beschreven.

De individuele instructie voor de overdracht van specifieke therapeutische technieken is nu nog in Haarlem, echter dit kan ook via facetime of skype gemakkelijk overgedragen met behulp van diverse coaches, trainers, et cetera, en zo kan het HGT concept inmiddels al wel beroemd zijn geworden, ook onze doortastende insteek die zijn weerga niet kent, en vele therapieën in zich draagt, en daardoor de diepgewortelde problemen die er zoal zijn, allengs mogelijk oplossen kan.
Waar de meeste opleidingen theoretische examens en praktijktraining geven, maar bij behalen diploma de praktijk nog helemaal opgezet moet worden, zit jij bij het behalen van het HGT diploma op alle fronten al in het zadel. Welkom voor een kennismakingsconsult!

Zie  STUDIEPLAN opleiding Holistische Gezondheidstherapie zoals op website HGT april 2018

Geaccrediteerd als volledige vakopleiding op HBO niveau. Wij onderwerpen ons aan het Klacht- en tuchtrecht van het accreditatie instituut de KTNO.

Gediplomeerden kunnen zich aansluiten bij de Keep in Touch, voor onderlinge samenwerking. En kunnen dan tevens indien gewenst een pagina op deze website aanschaffen opdat men ons kan vinden. Zie www.hgt.nu/therapeuten plus www.hgt.nu/opleiding/touch

Worden de HGT consulten (deels) vergoed? Voor Nederland: alleen indien je als student straks wanneer je gediplomeerd therapeut bent, je aansluit bij een vakvereniging die voor die groep contracten afsluit met zorgverzekeraars. Het minimum vereiste naast ons HBO diploma is al enkele jaren overheidswege, een cursus Medische Basiskennis Plato-conform. Het advies is ermee te wachten tot je goed in je zadel zit met minimaal 10 cliënten per maand. Zo worden je kosten gedekt, in Deel 3 wordt dit tevens gecoacht, zodat je in je professionele vorm kunt komen waar nodig en zinvol.