HGT, Holistische Gezondheidstherapie

Home » Over onze opleiding Holistic Health Medicine of ook wel, de HGT opleiding

Over onze opleiding Holistic Health Medicine of ook wel, de HGT opleiding

DE OPLEIDING HOLISTISCHE GEZONDHEIDSTHERAPIE / HOLISTIC HEALTH MEDICINE,
WORDT INDIVIDUEEL BEGELEID! DEZE START OP ELK MOMENT VAN HET JAAR.

De opleiding HGT is bijzonder mooi. Wij werken op een bepaalde manier, zodat alle behandelmethodieken die in Programma staan (zie rechts) heel specifiek worden per persoon, en niet de gangbare uitgebreidere behandeling, dus dit is een geheel andere insteek dan wellicht op het eerste gezicht is te duiden, vandaar ook dat deze opleiding via internet en skype ook gegeven kan worden (hoeft niet).

In meestal 18 maanden, soms ook wel 10, maar dan geeft u al uw tijd eraan, hoeft niet, maar zeker indien 2 dagen per week, of enkele avonden, kan zijn in minder dan 2 jaar worden gehaald. Met eindwerkstuk is dit een WO versie zelfs nu al reeds. En indien dit niet wordt gemaakt, dan slechts een eindpresentatie te doen op HBplus level. Dus, wij bieden zowel mbo, hbo als wo tempo en verdieping in opgaande lijn aan, echter het concept is hetzelfde: wij bieden een opleiding tot allround  praktijkvoerende in holistic health medicine, oftewel, holistisch natuurgeneeskundige. Of Holistische Gezondheidstherapie net wat past. En welk niveau je hebt bereikt dan, dit bepaal jezelf gewoon tijdens je opleiding, een zelfstudie met erbij gekochte hier en daar vermoedljike indirect wel nodige, losse coaching, als begeleiding in de praktijkvoering, met name in het begin. Zie verder bij Prijs met name, hiernaast op klikken, voor veel toelichting in de opzet en keuzes te maken daarin, wij zijn van het flexibele.
Wij bieden aldoende een ervaringstraject, geheel zelf in te vullen, zie ook rechts hier op alle knoppen, gaarne lezen.  En je zit dan gelijk al snel in je in samenwerking met ons, d.w.z. wij geven je alle steun, in eigen nog te starten eigen praktijk. Of..en dit is nog idealer, en maakt het allemaal iets jkorter nog,  een ombuiging van je huidige natuurgerichte, alternatieve praktijk. Of zelfs dan ook wel, een nieuwe vorm, die wij nu introduceren, een omzetting van de huisartspraktijk of aryurvedisch arts, of acupuncturist, of osteopaath, homeopaath, en dergelijke wellicht. Dit biedt dan gigantisch veel meer mogeljikheden voor herstel, zie onze bewezen resultaten op www.hgt.nu/resultaten eerst, alvorens deze pagina wellicht weg te klikken.. En aangezien dan – in geval van arts, de benodigde medicatie zelf gewoon voorgeschreven worden kan, is dit ook best ideaal, bij die gevallen van dieper gewortelde genetische structuren die inherent zijn aan een bepaald klachtenbeeld, en waar wij gewoon niet zonder die medicijnen kunnen, in de gang naar deels of toaal herstel, denk aan longemfyseem, of darmkoliek, of asma, hartaandoening, echter, het sterven is om medicijnen vrij te komen hoor. Lukt niet altijd, echter bijwerkingen kunnen drastisch verlaagd worden.  Of, indien te erfeljk belast, kan er wellicht toch gaarne iets extra’s in te ondersteunen zijn. In dit laatste stuk kan deze opleiding aldoende, boeiende inzichten bieden. Zoals wij dit tevens doen overigens, voor aspirant therapeuten zonder enige medicatie inzichten of zelfs maar enige alternatieve inzichten, wij hebben geen enkel criterium voor insteken in de opleiding namelijk, en dit is bizar, maar de kernmerken van een goede therapeut, zijn met name toch, de invoeling richting cliënten. En tsja, wij leven nu eenmaal in een medicijngerichte wereld, waar zeker niet elke cliënt mee wil blijven leven LOL of wel.. 🙂 Dus ja, dan gaan wij in overleg met de arts ook indien gewenst en waar mogelijk, hoeft geenszins uiteraard hoor, onze alternatieven te bieden.
De opleiding geeft de mogelijkheid de studiebelasting zelf in te delen qua urenbesteding, naast het gezin en / of ander werk, daarin zit flexibiliteit. Verder is het zeker nog mogelijk ook de opleidingsduur te verkorten, mits er een zee van tijd is. Daarmee valt of staat alles in feite. De kosten blijven in alle opties die er geboden worden, wel exact hetzelfde. Andere zaken zoals wellicht al reeds zo’n 20 jaar all round natuurgeneeskundige zijn, of natuurarts, en al reeds bezig met een carrière switch naar holistisch werken, dan kan in overleg zelfs in tussen de minimaal 10 tot wellicht zelfs gewoon 24 maanden de studie worden afgerond, met een dijk van een diploma aan de muur, geaccrditeerd. Alles valt of staat zeker wel met de beschikbare tijd en inplanmogelijkheid voor het behandelen van cliënten, op maandelijks basis, in het begin eventjes 3 wekelijks, om te wennen aan elkaar. En aan de HGT methodiek. Dit is de unieke opzet.
Deel A kan al reeds veel sneller ook gedaan worden, dit is voornamelijk opzoekwerk en inleestijd, so be our guest.. 🙂  Zie ook rechts bij ‘prijs’ en ‘programma’ plus Tijdsinvestering, gaarne goed lezen, geen vragen hierover dan svp, het kennismakingsgesprek gaat dan met name over uzelf, en uw ambitie. Neem dan svp gelijk zelf contact op met ons via > Aanmelden hier rechts, en vult u gaarne alle gevraagde gegevens in daar en emailt u zee aan ons op het aangegeven emailadres daar, en geen eenkel ander emailadres daan dit. In verband met een tijdelijk gehackte website, onlangs helaas, met dank.

Of jij straks je praktijk voor Holistische Gezondheidstherapie / holistic health medicine, voor 1 dag per week als side job, of full time voert, wel, dat is geheel aan jezelf uiteraard, echter, deze opleiding kan je geheel en al in het zadel zetten, op en top professioneel reeds dan, ook op alle fronten war nog nodig dan.

De opleiding biedt een unieke, individuele coaching, gedurende een periode van ruim 1,5 jaar van iig 5 doorlopende praktijkcases. Je begint hiermee reeds na de start van je opleiding, binnen 3 tot 5 maanden, afhankelijk van je eigen studie tempo. (Of veel sneller, zie boven, de uitzonderingen op de regel!) Wil je meer dan 5 cliënten in een geïntegreerd therapie traject leren behandelen dan worden ook deze gecoacht, voor WO level is dit verplicht, tot 10 mensen, zelf te zoeken ook. Kortom: er is geen limiet aan de uitbreiding van je praktijk. Je kan daarin klein blijven of je vleugels uitslaan onder de de vaardige leiding van je coach-therapeut.

Na gemoedelijke thuisstudie in combinatie met individuele praktijkinstructie onzerzijds, waar gewenst, en zinvol,  ben je dan geheel vakkundig qua onze holistische kennis en vakkundige aanpak. Je ontvangt tevens professionele praktijkschema’s, posters, en andere materialen van de Holistische Gezondheidstherapie al reeds, die helpen de uiterlijke vorm neer te zetten, in die eigen praktijk. Of het ombuigen van een huidig specialisme, mbo of hbo, natuurgerichte praktijk richting een holistische praktijk volgens de normen en ethiek van de Holistische Gezondheidstherapie.

Wat heb je nodig?

  • * Minimaal HAVO, MBO of vergelijkbaar denkniveau
  • * Enthousiasme en een warm hart om anderen te helpen en nieuwsgierigheid naar de vele gebieden van holistische geneeskunde
  • * Een vaste regelmaat van gemiddeld 25 uren per maand studie en oefenen eigen praktijkvoering aan huis, of alles in één ruk door doen, en met een half jaar ben je klaar.
  • * Handigheid op de computer en tevens discipline voor het zelf inrichten van je studietijd.
    * De wens nu of in ieder geval spoedig al een eigen praktijk te starten (aan huis of buitenshuis) 

Heb je reeds kennis van diverse therapieën, en je wilt ze nog beter samenvoegen, dan is de opleiding HGT een prachtige gelegenheid. Dat wat je reeds kent, kan je straks zinvol in één HGT-behandelingstraject  integreren voor beduidend betere resultaten. En heb je veel breder inzicht in holistische diagnostiek en  gezondheidsherstel op alle niveaus van energie. Zie ook de 2e alinea hier bovenaan.

De kracht van deze opleiding zit hem in de combinatie van theoretische kennis en praktische toepassing. We kunnen ons qua inzicht en therapie resultaten zeker meten met ‘normale’ en langer durende natuurgeneeskundige opleidingen zoals we die van oudsher kennen. En biedt meer, veel meer. Het concept bepaalt de prijs, niet de lengte van je opleiding. Aldus, is het zeker ook mogelijk in te stappen met het idee het concept te helpen verder de markt in te brengen, ook die ideeën zijn welkom bij ons, en zijn de schitterend opgemaakte HGT materialen kant en klaar door te verkopen. Het logo hoort echter dan wel erbij, en onder die vlag krijgt het alleen maar meer allure.

 Want..immers,  je kunt wel jarenlang lang van alles uit je hoofd leren, en er na 5 jaar niet veel meer van weten. Of je kan het geleerde ook meteen onder leiding van je persoonlijke coach in de praktijk zien werken en het voor altijd onthouden. In de praktijk leer je het meest. En dit biedt onze opleiding. Ook wereldwijd, het gaat erom dat wij ervoor in zijn, het concept in diverse talen aan te bieden via het internet. Zowel qua kennis en kunde als de opleiding zelf.

 Met het nieuwe leren met informatie op het internet als extra hulp, diverse boeken, en de HGT-syllabi en readers waarin de gehele werkwijze van Holistische Gezondheidstherapie in woord en beeld wordt beschreven.

De individuele instructie voor de overdracht van specifieke therapeutische technieken is nu nog in Haarlem, echter dit kan ook via facetime of skype gemakkelijk overgedragen met behulp van diverse coaches, trainers, et cetera, en zo kan het HGT concept inmiddels al wel beroemd zijn geworden, ook onze doortastende insteek die zijn weerga niet kent, en vele therapieën in zich draagt, en daardoor de diepgewortelde problemen die er zoal zijn, allengs mogelijk oplossen kan.
Waar de meeste opleidingen theoretische examens en praktijktraining geven, maar bij behalen diploma de praktijk nog helemaal opgezet moet worden, zit jij bij het behalen van het HGT diploma op alle fronten al in het zadel. Welkom voor een kennismakingsconsult!

Zie  STUDIEPLAN opleiding Holistische Gezondheidstherapie zoals op website HGT 1-1-2019

PLUS..

Geaccrediteerd als volledige vakopleiding op HBO niveau. Wij onderwerpen ons aan het Klacht- en tuchtrecht van het accreditatie instituut de KTNO.

Gediplomeerden kunnen zich aansluiten bij de Keep in Touch, voor onderlinge samenwerking. En kunnen dan tevens indien gewenst een pagina op deze website aanschaffen opdat men ons kan vinden als beroepsgroep. Zie www.hgt.nu/therapeuten plus www.hgt.nu/opleiding/touch

Worden de HGT consulten (deels) vergoed? Voor Nederland: alleen indien je als student straks wanneer je gediplomeerd therapeut bent, je aansluit bij een vakvereniging die voor die groep contracten afsluit met zorgverzekeraars. Het minimum vereiste naast ons HBO diploma is al enkele jaren overheidswege, een cursus Medische Basiskennis Plato-conform. Het advies is ermee te wachten tot je goed in je zadel zit met minimaal 10 cliënten per maand. Zo worden je kosten gedekt, in Deel 3 wordt dit tevens gecoacht, zodat je in je professionele vorm kunt komen waar nodig en zinvol. Echter, eerst de opleiding doen is raadzaam, anders kom je in hogere kosten wellicht dan nodig, en zinvol ook.