HGT, Holistische Gezondheidstherapie

Home » Over onze opleiding » Keep in Touch

Keep in Touch

Keep in Touch is een platform voor intervisie en up to date houden van de bij ons, via deze website, vermelde gediplomeerd Holistisch Gezondheidstherapeuten / Practicioners of Holistic Health Medicine. Niet verplicht, wel een aanrader is deelname aan bijeenkomsten, die door henzelf intercollegiaal worden gepland.

Elke therapeut is, gecertificeerd dan wel gediplomeerd, zichtbaar en aanklikbaar op de pagina ‘Vind een therapeut’ (of klik op het groene vlak hier rechts ).

Mochten er klachten zijn over een van de op onze website zichtbare gediplomeerde therapeuten, dan kunt u terecht zoals bij de NJB, of de BATC, een kwaliteitsorganisatie met klacht- en tuchtrecht, een wettelijk verplichte individuele aansluiting voor elke therapeut waar dan ook in Nederland. Zo bewaakt ook het rijk de kwaliteit en ethiek naar cliënten en patiënten toe.